Administratie

U ontzorgen is wat ons drijft als het uw bedrijfsadministratie betreft. Terwijl u zich volledig kunt storten op de zaken binnen uw onderneming waar u goed in bent, verwerken wij uw administratie zorgvuldig en efficiënt. Met als resultaat: financieel voordeel én tijdwinst.

Net dat beetje meer.

Wij verzorgen de administratie voor kleine en midden grote ondernemers. Onze aanpak is persoonlijk en helder. Ons aanbod is gericht op de behoefte van u als ondernemer om snel en goed geïnformeerd te zijn over de resultaten van uw bedrijf. En bieden de mogelijkheid om  deskundig financieel keuzes voor te leggen of toelichting te geven op de cijfers als u dit wenst.

Wat houdt boekhouding in voor de ondernemer?:

 • Er wordt maandelijks inzicht gegeven in de ontwikkeling van de bedrijfsresultaten;
 • Bekend maken van bedragen die gereserveerd moeten worden voor af te dragen btw;
 • Op basis van de resultaten beslissingen nemen ten aanzien van de bedrijfsstrategie.

U kunt op ons rekenen!

Wat kunt u van ons verwachten?:

 • Een mondelinge toelichting op het verstrekken van administratieve gegevens voor de boekhouding;
 • Controle op de door u ingeleverde administratieve gegevens;
 • Maandelijkse verwerking van uw administratieve gegevens in de boekhouding;
 • Maandelijkse rapportage + toelichting over de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat;
 • Maandelijkse informatie over de te reserveren btw, die moet worden afgedragen;
 • Gratis maandelijks advies op basis van de bedrijfsresultaten;
 • Tijdige opgave van de btw aan de belastingdienst;
 • Het opmaken van de jaarrekening bestaande uit de balans en de verlies-en winstrekening.