Samen werken maakt je sterk!

Er bestaat ook een mogelijkheid om de aangifte door ons kantoor te laten maken nadat u alle benodigde stukken in kopie naar ons toe heeft gestuurd. Voor de benodigde stukken die u naar ons toe moet sturen zie het overzicht.

Samen werken maakt je sterk!

U dient als eerste het aangifte biljet ondertekend van u en uw partner naar ons toe te sturen,met benodigde kopieën van de bijlagen. Indien uw adres niet overeenkomt met het adres op de het aangifteformulier dient u het juiste adres aan ons mee te delen. Belangrijk is het om uw telefoonnummer en indien mogelijk e-mail adres aan ons mee te delen, als er vragen zijn van onze kant kunnen wij met u in contact komen.

Tevens verzoeken wij u de volledige gezinssamenstelling te beschrijven inclusief de geboorte data en sofinummers.

Zodra de aangifte plus de gekopieerde stukken bij ons binnen zijn krijgt u van ons een factuur gestuurd, naar ontvangst van de betaling zal de aangifte geheel verzorgt worden en zult u een kopie krijgen thuis gestuurd.

Voor mensen die binnen de regio Zuid-Limburg vallen bestaat de mogelijkheid om de aangifte bij hun thuis te laten invullen.

Als u gebruik wilt maken van onze aan huis service dan moet u al vroeg een afspraak maken.
De eerste afspraken worden al gemaakt midden december in het oude jaar.

Zie voor de benodigde stukken die u bij de hand moet houden als wij bij u thuis komen overzicht benodigde stukken NL aangiften. Of benodigde stukken D aangiften. Uiteraard kunt u ook bij ons op kantoor voor het invullen terecht.
Ook hier natuurlijk na afspraak.

Zie voor de benodigde stukken die u dient mee te nemen bij overzicht benodigde stukken NL aangiften. Of benodigde stukken D aangiften.

Voor enkele korte vragen voor het invullen van u aangifte kunt u ook gebruik maken van onze mail service. Korte vragen worden hier binnen +/- 3 werkdaggen beantwoordt, is afhankelijk van de drukte. Zie ook mailservice.